Nếu bạn là người đầu tiên đến trang blog của mình thì…

Thật sự cảm ơn và hy vọng bạn đọc hết thông điệp mình gửi gắm qua bài viết này.

Điều đáng sợ nhất mình từng làm là viết.

Ngày xưa điểm văn mình dở TỆ.

Mình muốn nhấn mạnh một lần nữa cực “TỆ” ?

Bạn không biết lúc đó mình sợ như thế nào đâu.

Tuy vậy để cải thiện khả năng viết cũng như trao dồi thêm nhiều kiến thức.

Mình Đã Quyết Định Xây Website

Vì mục tiêu công việc là chính. Ngoài ra mình cũng muốn mỗi năm cũng có cái ghi lại.

Hihi…

Vậy nên nếu lần đầu đến trang của mình hãy Follow nhé!

Mình tên Tín nhưng mình thích người khác gọi mình là “Richard” hơn. ?

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *